Bitcoins framtid: överraskande faktorer som påverkar dess pris

admin

bitcoin, tags: faktorer som det på - cdn.pixabay.com

Eric Balchunas, senioranalytiker på Bloomberg, sa att prisrörelsen för global Bitcoin inte påverkas av flödet av Bitcoin ETF-börser.

Även om det allmänt antas att BTC ETF-aktiviteter bestämmer rörelsen på Bitcoin-marknaden, föreslår Balchunas att det finns andra viktiga faktorer som spelar in. Dessa externa krafter har en betydande inverkan på marknaden, utöver det underförstådda inflytandet från BTC ETF-transaktioner.

Uttalandet gjordes mot bakgrund av den pågående trenden med betydande utflöden från Grayscale Bitcoin-investeringsekosystemet, vilket observerades genom aktiviteten på 281.57 miljoner dollar i utflöden från GBTC på onsdagen.

Det totala utflödet från amerikanska emittenter den här veckan har överträffat 748 miljoner dollar, vilket tyder på en anmärkningsvärd förändring i investeringsmönster.

En ovanlig händelse bevittnades den 11 januari i år med Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC), där investerare drog tillbaka mer medel jämfört med lanseringen av flera Bitcoin ETF: er samma dag.

Bitcoin kunde dock studsa tillbaka och nå 68,000 XNUMX dollar efter kommentarer från Powell, vilket gav en boost till investerare när det gäller räntor. Denna situation belyser utmaningarna med att förutsäga Bitcoins pris, vilket sträcker sig utöver den viktigaste faktorn för inflöden från ETF: er.

Förändringar i institutionella investeringar i Bitcoin

Den senaste Coingape-rapporten visar att BlackRock iShares Bitcoin ETF (IBIT) har lyckats samla in en betydande mängd investeringar inom en anmärkningsvärt kort tidsram.

På knappt två månader sedan lanseringen har IBIT överträffat sina konkurrenter och innehar för närvarande totalt 239 252 Bitcoins. Detta överträffar det belopp som innehas av MicroStrategy och markerar en betydande prestation.

Denna utveckling utgör inte bara en utmaning för de tidigare nyckelaktörernas dominans utan belyser också det ökande intresset för kryptovalutor bland institutionella investerare.

Enligt IBIT utgör närvaron av BTC inte ett hot mot deras organisation. Istället tjänar det som bevis på den ökande trenden att digitala tillgångar erkänns som en legitim tillgångsklass. Även institutionella investerare lägger nu till dessa tillgångar i sina portföljer.

Dessa investerares växande engagemang på Bitcoin-marknaden innebär ett skifte i investeringsstrategin för kryptovalutor. Detta kan få betydande konsekvenser för det framtida priset och stabiliteten för denna tillgång.

Grayscales position i BTC-marknadens dynamik

Trots de betydande uttagen från GBTC gjorde Grayscales BTC-pris en anmärkningsvärd återhämtning, vilket betonade effekterna av externa faktorer på ETF-aktiviteter.

Kommentarerna från ordföranden för Federal Reserve spelade en viktig roll i denna studs tillbaka och visade påverkan av makroekonomiska faktorer på kryptovalutamarknaden.

Dessutom visar skillnaden mellan inflödet av ETF:er och utvecklingen av Bitcoins pris under den senare delen av veckan den komplexa karaktären hos de olika krafter som bestämmer värdet på kryptovalutor.

Varför avvikelserna i Bitcoin-priset?

Anledningen bakom detta kan vara att varje börs använder sig av olika dataleverantörer. Dessutom kan olika faktorer som handelsavgifter och presentation av priser med olika decimaler också bidra till variationen i Bitcoin-priserna.

Om du märker en skillnad i Bitcoin-priset på en kryptobörs och det väcker oro rekommenderas att du tittar på de tillämpliga handelsavgifterna för den specifika tillgång du är intresserad av.

Uppgifter om Bitcoin-priset

Från och med nu är det aktuella värdet av Bitcoin (BTC) $ 65.6K, vilket visar en ökning med 4.072% under de senaste 24 timmarna. Denna digitala valuta har topprankingen med ett börsvärde på $ 1.3T. Under den senaste dagen nådde dess handelsvolym 30.8 miljarder dollar. Det totala utbudet av Bitcoin är 21M tokens, varav 19.7M tokens för närvarande är i omlopp.

Leave a Comment