VanEcks ansökningar indikerar möjliga Ethereum och Bitcoin ETF-lanseringar

admin

q w, tags: om och - images.unsplash.com

Värdepappersföretaget VanEck har nyligen lämnat in regleringsdokument för både Bitcoin och Ethereum börshandlade fonder (ETF), vilket tyder på att lanseringar för dessa produkter kan vara på horisonten. VanEcks ansökningar har utlöst spekulationer om Securities and Exchange Commission (SEC) som potentiellt kan godkänna ETF: er för båda kryptovalutorna snart.

VanEck lämnade in ett 8-A-formulär för sin Ethereum ETF-produkt, vilket speglar en liknande ansökan för sin Bitcoin ETF. Bloombergs ETF-analytiker Eric Balchunas noterade att samma process följdes innan VanEcks Bitcoin ETF började handlas, vilket tyder på att Ethereum ETF kan följa en liknande väg.

Balchunas, känd för sina exakta förutsägelser inom ETF-området, har noga följt denna utveckling. Han föreslog att Ethereum ETF potentiellt skulle kunna lanseras runt den 2 juli, baserat på den tidslinje som observerats med VanEcks Bitcoin ETF, som lanserades den 19 oktober 2021, exakt sju dagar efter den lagstadgade ansökan.

Spekulationer om tidslinjer för lansering

Balchunas uttryckte sin optimism på sociala medier och sa: “Bra tecken för vår 2 juli över/under (7 dagar från och med nu).” Hans förutsägelse har drivit ytterligare förväntan bland investerare och branschövervakare. SEC-ordföranden Gary Gensler har också antytt att byrån närmar sig att godkänna ETF: er för både Ethereum och Bitcoin, även om ingen officiell tidslinje har lämnats.

VanEcks 8-A-ansökan för sin Ethereum ETF kom efter att en liknande ansökan för Bitcoin ETF gjordes i oktober 2021. Godkännandeprocessen för Bitcoin ETF:er tog flera månader, och SEC godkände slutligen den första Bitcoin ETF:en den 19 oktober 2021. Det är viktigt att notera att varje Ethereum ETF-ansökan är unik och kanske inte följer samma tidslinje som tidigare ansökningar.

Ytterligare insikter från den senaste utvecklingen

Nyligen lämnade VanEck in det ovan nämnda formuläret för sin spot Ether (ETH) börshandlade fond (ETF), vilket indikerar framsteg mot att föra ETH ETF till livehandel. Senior Bloomberg ETF-analytiker Eric Balchunas lyfte fram denna utveckling och föreslog ett potentiellt lanseringsfönster så tidigt som den 2 juli, liknande tidslinjen för Bitcoin ETF.

Balchunas spekulerade i att avsaknaden av betydande SEC-kommentarer till S-1-ansökningarna för dessa ETFer tyder på en strömlinjeformad godkännandeprocess. Detta oväntade godkännande ligger i linje med politiska faktorer som påverkar kryptovalutapolitiken under den nuvarande administrationen, vilket framhävs av SEC-ordföranden Gary Genslers försiktiga tillvägagångssätt, vilket tyder på en potentiell tidslinje för godkännande som sträcker sig fram till september.

Politiskt landskap och investerarnas förväntan

Det amerikanska presidentvalet 2024 har förstärkt fokuset på kryptovalutor, med uppskattningsvis 52 miljoner amerikanska kryptoinnehavare som påverkar kandidaternas politik. Den politiska aktionskommittén (PAC) Stand With Crypto har samlat in 1 miljon underskrifter från förespråkare, vilket understryker betydelsen av pro-kryptoväljare.

Branschinitiativ, som Gemini som underlättar donationer till pro-kryptokandidater och Bitcoin Voter Project som främjar utbildning, återspeglar ansträngningar för att utnyttja politiskt stöd inom blockchain-samhället. Dessa faktorer bidrar till att öka investerarnas förväntan på SEC:s beslut om Ethereum- och Bitcoin-ETF:er, vilket kan komma att omforma landskapet för investeringar i digitala tillgångar.

Det potentiella godkännandet och lanseringen av Ethereum- och Bitcoin-ETF:er skulle kunna markera en betydande milstolpe i integreringen av kryptovalutor på traditionella finansmarknader. Det institutionella intresset för båda tillgångarna är fortsatt robust, även om Ethereums mindre marknadsvärde jämfört med Bitcoin kan påverka fondflödena till dessa ETF:er.

Andrew Kang, grundare och partner på Mechanism Capital, lyfte fram skillnaden i institutionellt stöd mellan Ethereum och Bitcoin och förutspådde att Ethereum ETF:er kan attrahera cirka 15% av de investeringsflöden som Bitcoin ETF:er ser. Denna skillnad understryker den utvecklande dynamiken inom investeringslandskapet för kryptovalutor.

VanEcks regulatoriska ansökningar för Bitcoin-, Ethereum- och spot Ether-ETF:er signalerar ett potentiellt genombrott i godkännanden av ETF:er för kryptovalutor. Med tidslinjer som spekuleras och politiska överväganden som påverkar regleringsbeslut väntar intressenter på avgörande utvecklingar som kan omdefiniera investeringsstrategier för digitala tillgångar.

Skärningspunkten mellan klarhet i regelverket, institutionellt intresse och politisk dynamik skapar förutsättningar för omvälvande förändringar i hur kryptovalutor integreras i investeringsportföljer. När investerare och branschaktörer navigerar i denna utveckling lovar de kommande månaderna att vara avgörande för att forma framtiden för ETF:er för kryptovalutor och deras bredare inverkan på globala finansmarknader.

Leave a Comment