Vitalik Buterin fördömer USA:s kryptolagar och förespråkar transparenta och ärliga reformer

admin

Vitalik Buterin Tech Crunch London 2015 (cropped) - CC BY-SA

Medgrundaren av Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, har uttryckt sitt starka ogillande av den amerikanska regeringens nuvarande regler för kryptovalutor. Han hävdar att genom att beteckna kryptovalutor som värdepapper diskrimineras de på ett orättvist sätt samtidigt som “värdelösa saker” med “vaga potentialer” tillåts verka okontrollerat.

Buterin gjorde sina kommentarer som svar på frågor om regleringen av kryptovalutaindustrin som helhet som ställdes till honom på Ethereum-nätverket.

Utredningen överväger också om ytterligare steg bör vidtas för att minska antalet opportunister och öka branschens säkerhet.

Huvudproblemet med att reglera kryptovalutor i USA är enligt Vitalik Buterin att systemet gynnar tillgångar med oklara påståenden om potentiell avkastning framför dem med tydliga och exakta finansiella förväntningar.

Det som är särskilt intressant är att han menar att man ofta undviker en reglerande granskning när ett projekt uppvisar osäker potentiell avkastning i avsaknad av väldefinierade strategier.

Omvänt kommer initiativ som ger tydliga förklaringar av den förväntade avkastningen och kundrättigheterna sannolikt att klassificeras som värdepapper och omfattas av strängare regler.

Buterin kallade denna inkonsekvens i regleringspolitiken för “anarko-tyranni”. Istället för att etablera en rigid tyranni eller fullständig anarki föreslog han att det skulle skapa en incitamentsstruktur som skulle vara skadlig för kryptovalutaindustrin.

Han anser att denna struktur är skadlig för sektorn eftersom den kväver öppenhet och innovation.

Ethereums medgrundare uttryckte sin önskan om ett skifte i lagarna som skulle främja öppenhet och långsiktigt värde vid utfärdandet av tokens. Han hävdade att detta skulle hjälpa kryptovalutor.

Omvänt föreslår han ett system där utfärdande av tokens i avsaknad av en tydlig, långsiktig strategi för att upprätthålla eller öka deras värde anses vara en mer riskfylld investering än att erbjuda en sådan strategi.

Ett reformförslag för regleringar

När det gäller hans poäng hävdar Coingape att för att åstadkomma en sådan förändring måste tillsynsmyndigheter och kryptovalutaindustrin interagera i god tro och med verkligt samarbete.

Buterin uttryckte en preferens för ett scenario där utfärdande av en token utan ett tydligt långsiktigt värdeförslag är mer riskabelt, medan att tillhandahålla en sådan berättelse och följa bästa praxis säkerställer säkerhet, vilket han tycker är mycket mer gynnsamt.

Jag skulle mycket hellre se att vi går till den motsatta situationen, där det är mer riskfyllt att ge ut en token utan att ge en tydlig långsiktig berättelse om varför den kommer att behålla eller öka i ekonomiskt värde, och om du ger en sådan långsiktig berättelse och följer grundläggande bästa praxis är du säker.

Vitalik Buterin

För Buterin skulle detta specifika scenario vara mycket mer fördelaktigt.

Analytiker inom kryptovalutaområdet hävdar att Buterins kommentarer betonar behovet av en mer välgrundad regleringsstrategi. Öppenhet och långsiktig planering inom Bitcoin-ekosystemet kan belönas av detta drag.

Dessutom måste mycket göras av tillsynsorganen för att främja innovation.

Godkännandet av den börshandlade fonden Spot Ethereum är ett bra ställe att börja på. SEC:s drag att återkalla sin tidigare inställning är en trend som utgör ett exempel för andra tillgångar och tyder på att ribban rör sig till förmån för kryptovalutor.

Potentiella lösningar och nästa steg

Genom att förespråka en balanserad regleringsstrategi som stöder innovation samtidigt som investerare skyddas, syftar Buterin till att skapa en miljö där meningsfulla kryptoprojekt kan blomstra.

Hans insikter har fått stor uppmärksamhet inom branschen, vilket har lett till diskussioner om potentiella lösningar och nästa steg mot att uppnå detta mål.

Ett tydligt och konsekvent regelverk är avgörande för att främja innovation och tillväxt i kryptosektorn, eftersom det skapar en förutsägbar miljö som uppmuntrar till investeringar och utveckling.

Dessutom är tillsynsmyndigheternas roll på kryptomarknaden central, eftersom deras agerande kan forma branschens utveckling och få långtgående konsekvenser.

För att främja ett dynamiskt och innovativt kryptoekosystem är det viktigt att tillsynsmyndigheter för en konstruktiv dialog med branschledare, vilket leder till regler som effektivt skyddar investerare och samtidigt främjar tillväxt och innovation.

Leave a Comment