Begär finansiering: Web3-ekonomer tjänar 128% mer än traditionella ekonomer

admin

q w 3, tags: undersökning - images.unsplash.com

Web3 Finance Club, i samarbete med Request Finance, har presenterat resultaten från en undersökning som omfattade nästan 900 web3-finansexperter och som belyser anmärkningsvärda trender i löneskillnader inom sektorn.

Studien, som syftade till att hjälpa yrkesverksamma att bedöma sin kompensation och förstå marknadens riktmärken, avslöjade övertygande insikter:

Web3 vs. traditionell finans

Web3-ekonomer har betydligt högre löner jämfört med sina motsvarigheter i traditionella finansroller, med en genomsnittlig ökning på 27%. Framför allt är det positioner som redovisning som uppvisar en anmärkningsvärd ökning på upp till 128%.

Hela 92% av de tillfrågade arbetar på distans, vilket överträffar det globala genomsnittet. Den här trenden understryker den flexibilitet som web3-roller innebär. Trots web3:s progressiva etos kvarstår ett betydande lönegap mellan könen. I genomsnitt tjänar kvinnor 46% mindre än män i liknande roller.

Nästan hälften av finanspersonalen på web3 får kryptovalutor som en del av sin ersättning, varav 41,7% rapporterar ersättning i digitala tillgångar som stablecoins och företagstokens. Ungefär hälften av respondenterna har rörliga lönekomponenter, vilket visar på olika modeller. Betydande bonusar, som ibland överstiger 50% av grundlönen, är inte ovanliga.

63% av finansproffsen på web3 får eget kapital som en del av sin lön, vilket belyser startupandan i denna sektor. Christophe Lassuyt, grundare av Web3 Finance Club och VD för Request Finance, betonade rapportens betydelse för att främja transparens och påverka framtiden för web3 finance.

Den här rapporten bidrar till att öka medvetenheten om ersättningstrender och uppmuntrar fler yrkesverksamma att utforska möjligheterna inom Web3.

Christophe Lassuyt

“Vårt mål är att hjälpa företag att införa krypto genom att förse finanschefer med viktig kunskap och verktyg”, säger Christophe Lassuyt. “Den här rapporten bidrar till att öka medvetenheten om ersättningstrender och uppmuntra fler yrkesverksamma att utforska möjligheterna med Web3.”

Web3 Finance Club, som har över 850 medlemmar, fungerar som ett viktigt nav för finansproffs och främjar nätverkande, idéutbyte och branschinsikter i den dynamiska finansvärlden inom Web3. Exklusiva evenemang, expertinnehåll och insikter driver professionell tillväxt och innovation inom klubben.

Web3 Finance Club, som samarbetar med Request Finance, har publicerat undersökningsresultat från nästan 900 finansproffs inom web3. Denna detaljerade rapport ger viktiga insikter i ersättningstrender och hjälper yrkesverksamma att jämföra och bedöma sina löner.

Baserat på data från Web3-proffs över hela världen inkluderar de viktigaste resultaten:

Web3 vs. traditionell finans: Den stora kontrasten i löner mellan Web3 och traditionella finansroller är en avgörande aspekt. Denna skillnad handlar inte bara om siffror utan återspeglar den grundläggande förändringen i hur ekonomer värderas i den digitala tidsåldern. Traditionell finans har sina fördelar, men web3-finans innebär en ny nivå av innovation och värdeskapande, vilket lockar topptalanger med konkurrenskraftiga kompensationspaket.

Utbredningen av distansarbete: Dominansen av distansarbete i web3 finance-landskapet säger en hel del om hur arbetsmiljöer utvecklas. Möjligheten att arbeta var som helst har blivit en viktig faktor för att attrahera och behålla talanger. Web3-företag förstår vikten av flexibilitet och balans mellan arbete och fritid, vilket gör dem attraktiva för en mångfald av yrkesverksamma.

Löneklyftan mellan könen: Trots framsteg inom olika sektorer är löneklyftan mellan könen fortfarande en angelägen fråga inom finanssektorn på Web3. Företagen måste prioritera initiativ för mångfald, rättvisa och inkludering för att överbrygga denna klyfta och skapa en mer rättvis arbetsmiljö. Det handlar inte bara om lika lön för lika arbete, utan också om att ge lika möjligheter till tillväxt och avancemang.

Omfamna kompensation för kryptovalutor: Integreringen av kryptovalutor i kompensationspaket återspeglar den innovativa andan i web3 finance. Denna trend ligger inte bara i linje med branschens etos utan ger också ett ytterligare incitament för yrkesverksamma att engagera sig i digitala tillgångar och blockchain-teknik.

Variabla lönemodeller och bonusar: Variationen i lönestrukturer belyser de olika tillvägagångssätten som företag använder för att stimulera prestationer. Från traditionella bonusstrukturer till innovativa belöningssystem som är knutna till projektframgångar eller företagets milstolpar erbjuder Web3 Finance en rad möjligheter till ekonomisk tillväxt och erkännande.

Eget kapital som motivationsfaktor: Aktiekompensation spelar en avgörande roll när det gäller att förena de anställdas intressen med web3-företagens långsiktiga framgång. Det främjar en känsla av ägande och engagemang bland teammedlemmarna, vilket driver kollektiva ansträngningar mot gemensamma mål.

Ledarskapets roll i utformningen av Web3 Finance: Ledare som Christophe Lassuyt spelar en central roll i att forma riktningen för web3 finance. Deras vision, insikter och engagemang för transparens sätter tonen för branschpraxis och standarder.

I takt med att web3 finance fortsätter att utvecklas dyker det upp viktiga utmaningar och möjligheter i horisonten. Regelverk, tekniska framsteg och marknadsdynamik kommer att forma det framtida finanslandskapet. Yrkesverksamma inom web3-området måste hålla sig informerade, anpassningsbara och innovativa för att kunna navigera framgångsrikt i dessa förändringar.

Finance Club of Web3 står som en ledstjärna för kunskap, samarbete och tillväxt i denna föränderliga tid inom finans. Genom att utnyttja insikter, främja kontakter och omfamna innovation kan finansproffs staka ut en kurs mot ett mer motståndskraftigt, inkluderande och välmående finansiellt ekosystem.

Leave a Comment